Відділення профілактики та зміцнення здоров’я

Відділення профілактики та зміцнення здоров’я гуманітарного факультету Християнського гуманітарно-економічного відкритого університету (ХГЕУ) здійснює свою діяльність з 2014 року.

Завідувачка відділенням – Бугачевська Олена Вікторівна, Ph.D. у психології, професор ХГЕУ, проректор з науково-методичної роботи.

Одним із визначальних універсальних феноменів буття, які визначають якість життя людини, є здоров’я. Саме воно зумовлює життєдіяльність не тільки індивідуума, а й усього суспільства, будучи таким чином універсальною, природно-життєвою та соціальною цінністю.

Концепція навчальної програми поєднує знання з різних галузей, що дозволяє не лише пояснити взаємозв’язок між фізичним, психічним та духовним здоров’ям. Таке багатопрофільне розташування спеціальності дозволяє підготувати професіоналів у галузі освіти суспільства, аналізу загроз та соціальних патологій та, насамперед, пропаганди здорового способу життя.

Область дослідження виділяється у трьох освітніх напрямках:

  1. гуманітарні науки;
  2. медичні науки та фізкультура;
  3. громадські науки.

Основна мета підготовки фахівців на відділенні профілактики та зміцнення здоров’я полягає у просуванні принципів здоров’я відповідно до принципу «Профілактика краще лікування».

Базові освітні програми відділення профілактики та зміцнення здоров’я ХГЕУ, кваліфікація – бакалавр представлені такими напрямами спеціалізацій:

  • зміцнення здоров’я з елементами громадської охорони здоров’я.

Мінімальний термін освоєння бакалаврських програм – 3 роки.

Форми навчання – денна (очна), дистанційна.

При успішному завершенні навчання за цими програмами випускникам надається відповідно ступінь бакалавра за профілем освітньої програми.

Здоров’я залежить не тільки від природи, а й від характеру суспільних відносин, соціальних умов протягом усього життєвого циклу людини.

Незнання і нерозуміння значущості здоров’я для повноцінного людського життя – це не тільки ознака низької загальної культури, а й справжнісінький соціальний інфантилізм, тому випускники відділення профілактики та зміцнення здоров’я опановують знання, які допоможуть їм максимально якісно здійснювати професійну допомогу населенню в цьому напрямі.

Набуті студентом компетенції дозволять:

  • виступати консультантом із реалізації програм охорони здоров’я;
  • проводити освітні та оздоровчі заходи;
  • консультуватися та здійснювати програми охорони здоров’я;
  • встановити відповідні стосунки з пацієнтом на кожному рівні розвитку.

Навчання здійснюється за програмою «подвійний диплом» спільно з Вищою гуманітарно-теологічною школой ім. М. Бєліні-Чеховського (Польща).

Comments are closed.