Відділення соціальної педагогіки

social-pedagogy

Відділення соціальної педагогіки гуманітарного факультету Християнського гуманітарно-економічного відкритого університету (ХГЕУ) здійснює свою діяльність з 2023 року.

Завідувачка відділенням – Бугачевська Олена Вікторівна, Ph.D. у психології, професор ХГЕУ, проректор з науково-методичної роботи.

Соціальна педагогіка як самостійна галузь наукового знання та сфера професійної практичної діяльності існує в Україні порівняно недавно. Тому розвиток теоретичної концепції та науково-методичного забезпечення підготовки фахівців з соціальної педагогіки знаходиться також в стані становлення.

Пошук оптимальних шляхів соціалізації особистості та її соціальний захист стають першочерговими завданнями людинознавчих дисциплін, тому постає питання про розвиток соціальної педагогіки як перспективного напряму педагогічної науки. Вона досліджує провідні шляхи, умови та засоби соціалізації дітей та молоді, а також роль і місце в цьому процесі різних суспільних інститутів.

Концептуальна модель навчальної програми направлена на розкриття взаємозв’язку соціальної педагогіки з гуманітарними науками та педагогікою; виділення предмета, об’єкта науки, її категорій; розгляд проблем соціальної педагогіки як науки і галузі практичної діяльності; виявлення специфіки соціально-педагогічної діяльності з різними категоріями дітей.

Область дослідження виділяється у трьох освітніх напрямках:

 • гуманітарні науки;
 • соціальні науки;
 • громадські науки.

Основна мета підготовки фахівців на відділенні соціальної педагогіки полягає у формуванні особистісної та професійної мотивації майбутніх фахівців, яка  проявляється і в такому компоненті особистості соціального педагога (працівника), як відносини та спілкування. Стиль поведінки фахівця, обумовлений сукупністю його особистісних і професійних якостей, його ціннісними орієнтаціями та інтересами, має помітний вплив на систему відносин та комунікацій, які налагоджує соціальний педагог.

Базові освітні програми відділення соціальної педагогіки ХГЕУ, кваліфікація – бакалавр представлені такими напрямами спеціалізації:

Мінімальний термін освоєння бакалаврських програм – 3 роки.

Форми навчання – денна (очна), дистанційна.

При успішному завершенні навчання за цими програмами випускникам надається відповідно ступінь бакалавра за профілем освітньої програми.

Освітня програма з напрямку «Соціальна педагогіка» зумовлена тим, що вона дозволяє зрозуміти процеси взаємодії особистості й соціуму, розкрити професійну діяльність фахівців соціально-педагогічного профілю в типових умовах соціалізації дітей і дорослих, формувати необхідні знання, навички та вміння, надає можливість усвідомити місце та роль соціальної педагогіки як науки й сфери діяльності в процесах соціального навчання та виховання людини.

Набуті студентом компетенції дозволять:

 • координувати діяльність та взаємодію усіх суб’єктів соціального виховання;
 • сприяти соціально корисній діяльності дітей і підлітків;
 • формувати демократичну систему взаємостосунків в підлітковому середовищі, а також серед дітей і дорослих, тощо.

Випускники напряму підготовки «Соціальна педагогіка» можуть обіймати посади:

 • викладач соціально-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах,
 • організатор позакласової та позашкільної виховної роботи з дітьми,
 • завідувач центру (молодіжного, реабілітаційного, корекційного та ін.);
 • начальник кабінету (методичного, ресурсного та ін.);
 • вихователь-методист.

Навчання здійснюється за програмою «подвійний диплом» спільно з Вищою гуманітарно-теологічною школой ім. М. Бєліні-Чеховського (Польща).

Comments are closed.