Відділення психології

psychology

Відділення психології гуманітарного факультету Християнського гуманітарно-економічного відкритого університету (ХГЕУ) здійснює свою діяльність з 1998р.

Завідувачка відділенням психології – Бугачевська Олена Вікторівна, Ph.D. у психології, професор ХГЕУ, проректор з науково-методичної роботи.

Головною метою освітнього процесу відділення психології гуманітарного факультету є забезпечення інтелектуального, професійного та духовного розвитку студентів, що дає змогу полегшити застосування теоретичних знань на практиці.

Освітні програми орієнтовані (спрямовані, призначені) на сучасні стандарти освіти, прагнуть задовольнити та відповідати вимогам суспільства.

Відділення психології працює за принципом самоосвіти. З самого початку студентів вчать шукати, аналізувати та працювати з необхідною інформацією. Більша частина лекцій присвячена проведенню тренінгів, рольових ігор та ін. Така підготовка студентів сприяє у майбутньому їхній професійній діяльності (кар’єрі).

Методи розвитку відділення – створення фундаментальних, прикладних, освітніх та наукових дисциплін на основі актуальних методологічних, теоретичних та прикладних проблем психологічної науки та практики.

Серед основних напрямів діяльності відділення:

  • підготовка та наукове забезпечення різних освітніх програм;
  • проведення наукових досліджень із сучасних проблематик;
  • здійснення видавничої діяльності, заснування та видання друкованих та електронних наукових видань;
  • підготовка наукових кадрів та науково-педагогічних кадрів у сфері психологічних наук через докторантуру у відповідній секції;
  • організація та проведення наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, форумів та міжнародних зустрічей з психологічною експертизою та популяризацією результатів.

Базові освітні програми відділення психології ХГЕУ, кваліфікація – бакалавр та магістр представлені такими напрямами спеціалізацій:

До додаткових спеціалізацій належать:

Мінімальний термін освоєння бакалаврських програм – 3-4 роки, магістерських – 2 роки.

Форми навчання – денна (очна), дистанційна.

При успішному завершенні навчання за цими програмами випускникам присвоюється відповідно ступінь бакалавра та магістра з профілю освітньої програми.

Сертифікатні програми представлені наступними напрямками:

Сьогодні в докторантурі ХГЕУ за спеціальністю загальна психологія виконуються дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії Ph.D. у психології.

Освоївши освітню програму за спеціальністю «Психологія», випускник може здійснювати такі види професійної діяльності:

Відділенням психології ХГЕУ за 24 роки роботи підготовлено сотні фахівців у галузі психології.

Відділення психології здійснює загальнопрофесійну підготовку, що сприяє формуванню у студентів сучасного гуманітарного мислення, творчого підходу до дослідження суперечливих та динамічних процесів у сучасній психології, формуючи при цьому у студентів спеціальні знання, вміння та професійні навички.

канал отделения – “Психея”

Comments are closed.